Şartname | Altın Boğa Doğa Filmleri Festivali

ARTVİN 2. ALTIN BOĞA DOĞA FİLMLERİ FESTİVALİ

FESTİVAL ŞARTNAMESİ

1- Konu ve Amaç
Artvin Belediyesi olarak toplumsal gelişmenin bireylerin potansiyelinin ortaya çıkartılması ile mümkün olacağı anlayışıyla çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Belediyemiz bu anlayışla, bireylerin toplumsal konulardaki farkındalığını artırmak amacıyla birçok projeye destek vermektedir. Artvin Altın Boğa Doğa Filmleri Festivali Artvin’in güzelliklerini ortaya çıkarmayı amaçlamış bir festivaldir. Her yıl bahar veya güz aylarında gerçekleştirilen organizasyona İlk ve Orta Öğretim öğrencileri,  üniversite öğrencileri ve serbest katılım yapılabilir. Festival Artvin ili içerisinde belirlenen uygun mekanlarda 1 hafta sürer. Festival öncesi çeşitli eğitimler ve çalıştaylar ile yarışmacıların kendilerini sinema ve görsel iletişim alanlarında geliştirmeleri desteklenmektedir. Yarışmaya katılacak takımlar yapmış oldukları çalışmaları 10 mayıs 2018 tarihine kadar Organizasyon Komitesine belirtilen şartlarda iletmek zorundadır.
2- Katılım Şartları
Artvin Belediyesi, ödül alsın ya da almasın yarışmaya katılan bütün filmlerin, ticari olmamak kaydıyla gerek gördüğü yerlerde özel gösterimini yapmak ve ulusal ya da yerel tv v.b. görsel yayın araçlarında gösterime sunmak hakkına haizdir; katılımcılar yarışmaya katılmakla bunu taahhüt etmiş olurlar.
Gönderilen kısa filmlerde kullanılan ses, müzik vb öğelerin telif haklarından katılımcı sorumludur.
Jüriye eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
Gönderilecek filmler başka bir yerde yayınlanmamış (İnternet ortamı, tv, sinema gibi) ve ödül almamış olmalıdır.
Yarışmacılar birden fazla filmle yarışmaya katılabilirler. Her bir kısa film için ayrı başvuru formu doldurulmalı fakat takım adı olarak aynı isim seçilmelidir.
Yarışmaya katılacak filmlerin süresi 5-7dk yı geçmemelidir.
Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.
Ödül kazanan yarışmacılar ödüllerini alabilmeleri için ödül törenine katılım sağlamak zorundadır.
Eser sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, Artvin Belediyesi’nin uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.
Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmene (eser sahibine) aittir.
Artvin Belediyesi yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, yarışma’yı düzenlemekten vazgeçme veya yarışma’yı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Başvurular yalnızca online başvuru formu üzerinden gönderilmelidir. Kargo, posta gibi yollarla fiziksel olarak iletilecek gönderiler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Filmler Vimeo’ya (.mpeg/ .avi / .vob / .mov / .mp4 / .m4v, vb.) yüklenerek oluşturulan link ile başvuru yapılmalıdır. Filmler Vimeo’ya yüklenirken paylaşım şeklinde “Only people with a this password” adlı butonu tıklayıp bir şifre seçilir. Seçilen şifre ve videonun paylaşım (share) linki www.altinboga.org adresinde yer alan film linki ve şifresi yükle bölümünde yapılacak başvuru esnasında forma yazılmalıdır.
Filmin posteri var ise  .JPEG formatında film@altinboga.org adresine gönderilecektir.
3- Başvuru Adresi
Artvin Belediyesi, Çarşı Mah. İnönü Cad. No:8 /Artvin            film@altinboga.org
4- Tarihler
Online Eğitim Duyurusu ——–   05.04.2018
Eğitim ve Çalıştay —————-  26.04.2018
Son Teslim Tarihi —————–  10.05.2018
Film Gösterimleri —————–  14-18.05.2018
Gala ve Kısa Film Yarışması — 19.05.2018
5- Jüri Üyeleri
Yarışmaya katılan eserler, alanlarında uzman profesyonellerden oluşan en fazla 5 kişilik bir jüri tarafından değerlendirilmeye alınacak; jüriyi oluşturulacak isimler katılım süresi bitiminde kamuoyuna açıklanacaktır
6- Ödüller
Birincilik ödülü
İkincilik ödülü
Üçüncülük ödülü
Jüri özel ödülü